Shpime gjeologjike & gjeomekanike #2

Hapjen e Bunarav Hapjen e Bunarave Hapjen e Bunarev Hapjen e Bunareve Hapja e Bunarav Hapja e Bunarave Hapja e Bunarev Hapja e Bunareve Hapja e Bunarit Hapjen e Bunarit Hapjen e Pusev Hapjen e Puseve Hapjen e Pusave Hapjen e Pusav Hapja e Pusev Hapja e Pusav Hapja e Puseve Hapja e Pusave Hapja e Pilotave Hapja e pilotav Hapja e pilotev Hapja e Mikropilotave Hapja e Mikropilotav Hapja e Mikropiloteve Hapja e Mikropilotev Hapjen e Pilotave Hapjen e Pilotav Hapjen e Pilotev Hapjen e Mikropilotave Hapjen e Mikropilotav Hapjen e Mikropiloteve Hapjen e Mikropilotev

Galeria Description

Komplast Group bënë hulumtime gjeologjike, hulumtime gjeomekanike të shtresave të tokës,  hulumtime gjeoteknike të shtresave gurore, hulumtime të shtresave të tokës për vendosje të antenave të telefonisë, hulumtime dhe injektime të tokës në drejtime dhe kënde të ndryshme: 90, 75, 60, 45, hulumtimi dhe monitorimi i sigurisë së tokës.
Analiza gjeologjike dhe gjeomekanike në Laborator të licencuar.
Elaborate të analizave.
Hulumtime të mineraleve të ndryshme me Wire-line sistem në thellesi të ndryshme dhe me diameter prej: 50mm, 76mm, 86mm, 101mm.


Galeria Details

Punëtorët tanë janë pasuria jonë më e mirë. Për të siguruar cilësinë e shërbimeve që ne ofrojmë, ne punësojmë vetëm profesionistë të kualifikuar. I gjithë stafi ynë është zgjedhur dhe punësuar me kujdes.

author

Gani IbrahimiCEO - Komplast Group