Prodhimi i Gypave

Komplast Group bënë prodhimin e gypave PV me kualitet të lart dhe me standard botëror. Maqinerit jan me standardin me te lart europian.
Kuadri profesional me eksperiencën që kemi na bënë që prodhimet tona të jenë më të kërkuara në treg.

PVC Gypa për instalimin të ujësjellësve
Elementet lidhëse
Tipi KM
Gypa Polientilenik Pehdpe -80
Gypa dhe Pjesë lidhëse për kanalizim rrugor dhe shtëpiak
Tipi KK
Gypa PVC Për puse me fileta të plot dhe filter